Advisering

Een van mijn specialiteiten is het geven van advies  om de interne beheersing te verbeteren, zodat de organisatie ‘in control’ is. 
Hierbij betrek ik niet alleen de financiële risico’s maar ook de operationele en bedrijfsrisico’s. 

Ik heb onder andere veel ervaring met de inrichting van de interne beheersingsmaatregelen van organisaties die gedetailleerde regelgeving van subsidiegevers (MSFII, ESF, OCW etc) moeten naleven.   
Door strengere wet en regelgeving worden steeds hogere eisen gesteld aan het niveau van de administratieve organisatie en interne beheersing.

De adviezen liggen op de volgende werkterreinen: 

  • Administratieve organisatie en interne
  • beheersmaatregelen
  • Risicomanagement
  • Performance measurement (KPI’s)
  • Inrichting management informatie
  • Inrichting projectadministratie
  • Subsidieverantwoordingen

U krijgt heldere en pragmatische adviezen waarmee u direct mee aan de slag kan.