Pre-Audit Werkzaamheden

Van Dongen Finance kan u helpen met pre-audit werkzaamheden. Aan de hand van de gevoerde administratie stel ik het balansdossier samen en bereid de concept-jaarrekening voor. Deze voorbereidende werkzaamheden voor de accountantscontrole zorgen ervoor dat de kwaliteit van de administratie en de oplevering worden verhoogt. Hierdoor kan de accountantscontrole efficiënter verlopen.

Deze pre-audit werkzaamheden kan ik ook verrichten bij accountantscontrole van subsidieverantwoordingen.