Parttime Controlling

Om ‘in control’ te zijn is het tijdig verkrijgen van juiste en volledige managementinformatie van essentieel belang. Als u niet iemand in dienst heeft die deze informatie verzorgt, is parttime controlling een ideale oplossing. Flexibel en betaalbaar.

Als parttime controller stel ik managementinformatie en analyses op. Ik ben uw strategisch denkende financiële gesprekspartner ‘ op afroep’ . Hierbij breng ik financiële, operationele en bedrijfsrisico’s in kaart en lever daarbij de juiste stuurinformatie  aan. Aan de hand van deze stuurinformatie kan de organisatie de juiste beslissingen nemen.

U kunt mij als parttime controller inzetten, zo vaak als nodig.
U kunt ten alle tijde rekenen op mijn expertise:

 • Opstellen managementinformatie
 • Inrichten en onderhouden van de administratieve organisatie 
 • Analyseren van bedrijfsrisico’s
 • Ontwikkelen en analyseren van strategische scenario’s (uitwerken van toekomstplannen)
 • Budgetteren
 • Investeringsanalyses
 • Kostprijsanalyses
 • Fungeren als contactpersoon voor accountant en fiscalist 

Wat voor managementinformatie kunt u verwachten? 
Alle vormen van financiële overzichten waarmee u uw organisatie kunt sturen zoals:

 • Winst en verliesoverzichten
 • Inkomsten en kostenanalyses
 • Kasstroomoverzichten
 • Liquiditeitsbegrotingen
 • Begrotingen
 • Resultaatprognoses
 • Projectinformatie